.είαν

εἴᾱν , ἐάω
suffer
imperf ind act 3rd pl (epic doric aeolic)
εἴᾱν , ἐάω
suffer
imperf ind act 1st sg (epic doric aeolic)
εἴᾱν , ἐάω
suffer
imperf ind act 3rd pl (doric aeolic)
εἴᾱν , ἐάω
suffer
imperf ind act 1st sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • εἴαν — εἴᾱν , ἐάω suffer imperf ind act 3rd pl (epic doric aeolic) εἴᾱν , ἐάω suffer imperf ind act 1st sg (epic doric aeolic) εἴᾱν , ἐάω suffer imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) εἴᾱν , ἐάω suffer imperf ind act 1st sg (doric aeolic) εἴᾱν , ἐάω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Papyrus 18 — Manuskripte des Neuen Testaments Papyri • Unziale • Minuskeln • Lektionare Papyrus 18 …   Deutsch Wikipedia

  • Onciale 0166 — Manuscrits du Nouveau Testament Papyri • Onciale • Minuscules • Lectionnaire Onciale 0166 …   Wikipédia en Français

  • RHEA — I. RHEA Caeli et Terrae filia, Hesiod. in Theogon. v. 133. ubi de Terrae filiis: Οὐρανῷ εὐνηθεῖςα, τέκ᾿ Ω᾿κεανὸν βαθυδίνην, Κοῖόν τε Κρεῖον θ᾿ Υ῾περίονά τ᾿ Ι᾿απετόν τε, Θεῖαν´ τε Ρ῾εῖάν τε, Θέμιν τε Μνημοςύνηντε. At Orpheus in Hymnis Rheam primam …   Hofmann J. Lexicon universale

  • TETHYS — uxor Oceani, Terrae et Caeli filia. Hedsiod. in Theogonia, v. 134. Οὐρανῷ εὐνηθεῖϚα τέκ᾿ Ω᾿κεανὸν βαθυδίνην, Κοῖοντε, χρεῖόν θ᾿, Υ῾περίονά τ᾿, Ι᾿απετόν τε, Θείαν τε Ρ᾿είαν τε, Θέμιν τε, ΜνημοϚύνην τε, Φοίβην τε χρυϚοςέ φανον, Τηθυν´ τ᾿ ἐρατεινην´ …   Hofmann J. Lexicon universale

  • πραεῖαν — πρᾱεῖαν , πρᾶος Gött. Nachr. fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.